Vandhandleplan for Vesthimmerland Kommune

 

Kolofon

Titel:

Vandhandleplan 2013-2015. Limfjorden, hovedvandopland 1.2

Vanddistrikt Jylland og Fyn

Emneord:

 Vandrammedirektiv, miljømålslov, indsatsprogram, vandhandleplan, Limfjorden, Vesthimmerlands Kommune

Udgiver:

Vesthimmerlands Kommune

Natur og Miljø

Kontaktadresse:

Vesthimmerlands Kommune

Himmerlandsgade 27

9600 Aars

www.vesthimmerland.dk

År:

2012

ISBN nr:

xx

Forsidefoto

Lovns 2011 Elise B. Stilling