Tidsplan

Vandplanerne vedtaget: 30. oktober 2014
Forslag til handleplan i høring: 27.maj 2015
Høringsperiode slut: 23. juli 2015
Endelig vedtagelse af handleplan: senest den. 30. oktober 2015

Statens vandplaner har været underkastet en strategisk miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer2. I kommunens handleplan er der udelukkende gengivet foranstaltninger og indsatser, der følger af statens vandplaner, så der er ikke sket ændringer eller præciseringer, som nødvendiggør en ny miljøvurdering.


Fodnoter

2) Lov nr. 936 af 24. september 2009 om miljøvurdering af planer og programmer

 

Læs mere

Afgørelse om ikke at gennemføre en strategisk miljøvurdering:

pdf afgoerelse_om_ikke_at_gennemfoere_smv.pdf (110.2 KB)