Vandhandleplan for Tønder Kommune

 

Offentlighedsfase og aktiviteter

   

Tønder Kommune er forpligtet til at efterleve vandplanens mål og indsatsprogrammer. Kommunens råderum er meget lille i forhold til udarbejdelse af handleplanen. Kommunalbestyrelsen har lagt vægt på, at inddragelsen af kommunens borgere sker med dette for øje. Det betyder, at det i hovedsagen er prioriteringen af indsatsen, der har kunnet gøres til genstand for debat i høringen, mens gennemførelsen af selve indsatsen er fastlagt af Statens vandplaner.

Et forslag til Vandhandleplan for Tønder Kommune 2009 - 2015 har været fremlagt i offentlig høring i perioden 27.maj 2015 til 23. juli 2015.

De indkomne høringssvar med forvaltningens bemærkninger findes i bilag 1.