Vandhandleplan for Tønder Kommune

 

Kolofon

   

Titel:
Vandhandleplan for Tønder Kommune 2009-2015
Vandplan 1.10 "Vadehavet" og Vandplan 4.1 "Vidå – Kruså"

Udgiver:
Tønder Kommune

Ansvarlig institution:
Tønder Kommune

Kortmateriale:
Data til fremstilling af kortbilag er hentet fra MiljøGIS på Naturstyrelsens hjemmeside.
Baggrundskort er FOT2007.

Copyright:
Tønder Kommune

Sprog:
Dansk

År:
2015

Dato: August 2015

Forsidefoto:
Vandløb med opfyldt miljømål - "Højt potentiale".