Vandhandleplan for Tønder Kommune

 

Søer, grundvand og kystvande

   

Søer

Indsatsprogrammet indeholder ingen indsatser for søer i Tønder Kommune i denne planperiode.

Grundvand

Indsatsprogrammet indeholder ingen indsatser for grundvand i denne planperiode.

Kystvande

Indsatsprogrammet indeholder ingen indsatser for kystvande i Tønder Kommune i denne periode.