Vandhandleplan for Tønder Kommune

 

Bilag

   

Bilag 1

Tønder Kommunes kommentarer til bemærkninger fra høring af forslag til
Vandhandleplan 2010 – 2015.

pdf Bilag 1 gennemgang_af_indkommende_hoeringsvar.pdf (96.8 KB)

Bilag 2

Indsatsprogram og prioriteringer - Hovedvandopland 1.10 Vadehavet.

pdf bilag2_indsatsprogram_og_prioriteringer_vadehavet.pdf (240.7 KB)

Bilag 3

Indsatsprogram og prioriteringer - Hovedvandopland 4.1 Vidå - Kruså

pdf bilag3_indsatsprogram_og_prioriteringer_vidaakrusaa.pdf (991 KB)