Vandhandleplan for Tønder Kommune

 

Råstofplanen

   

Regionen har til opgave at gennemføre en kortlægning af råstoffer og etablere den overord-nede planlægning for den fremtidige råstofindvinding. Dette sker gennem råstofplanen. Den regionale råstofplan er en sektorplan, som kommunalstyrelsen er bundet af i den kommuna-le planlægning. Kommuneplanen kan nemlig kun indeholde retningslinjer for råstofområderne, som ikke er i strid med råstofplanlægningen.
Regionsrådet skal hvert fjerde år tage stilling til, om der er behov for justeringer eller revi-sion af råstofplanen.

Vandplanerne, der berører Tønder Kommune giver ikke anledning til, at Region Syddanmark foretager en ændring i den eksisterede råstofplan. Skulle Tønder Kommune blive opmærk-som på et sådant behov, vil der blive tager kontakt til Region Syddanmark.