Vandhandleplan for Tønder Kommune

 

Lokalplaner

   

Lokalplaner skal ligeledes være i overensstemmelse med vandplanen samt handleplanen. Ved udarbejdelse af nye lokalplaner skal det sikres, at de er i overensstemmelse med vand- og naturplanerne samt handleplanerne for disse. I forbindelse med administrationen af de mange allerede gældende og bindende lokalplaner, som er udarbejdet forud for vand- og naturplanerne, kan der være forhold som ikke er i overensstemmelse hermed eller med handleplanerne for disse planer. Her vil der, i det enkelte konkrete tilfælde, blive vurderet, hvorvidt der kan dispenseres jf. planlovens § 19 eller om der skal iværksættes andre plan-mæssige tiltag.