Vandhandleplan for Tønder Kommune

 

Kommuneplanen

   

Kommuneplanen må ikke være i strid med vandplanen eller vandhandleplanen.
Tønder Kommunes Kommuneplan 2009-2021 er vedtaget af kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011. Kommuneplanen indeholder en overordnet beskrivelse af kommunens udvikling og fastlægger tematisk opdelte retningslinjer for arealanvendelsen samt rammer for lokal-planlægningen. Kommuneplanen kan være med til at sikre, at vand- og naturindsatsen kommer til at ske i samspil med andre interesser i det åbne land.

Vandplanerne, der berører Tønder Kommune giver ikke anledning til ændring i kommunens eksisterende kommuneplan.

Hvis der viser sig forhold, hvor kommuneplanen ikke er i overensstemmelse med vandplanerne, vil dette blive taget op ved næstkommende kommuneplanrevision eller ved et efterfølgende kommuneplantillæg.