Vandhandleplan for Struer Kommune

 

Overfladevand

 

Overfladevand - vandløb og søer


I statens vandplaner, er der fastsat miljømål for ca. 90 km vandløb i Struer Kommune, og indsatsen omfatter heraf ca. 14 km vandløb.

I menuen til venstre er indsatserne beskrevet indenfor de enkelte vandområder og indsatskategorier som skal foretages i 1. Planperiode frem til 2015. Der henvises også til afsnittet om Mulige indsatser for en samlet oversigt over indsatser.

 

 

 

Links

MiljøGIS-kort med vandplanerne

Vedtagne vandplaner 2009-2015

Læs mere om, hvad en vandplan er

 

Læs mere