Vandhandleplan for Struer Kommune

 

 

 

Forslag

til Struer Kommunes handleplan for

hovedoplandene 1.2 Limfjorden og 1.4 Nissum Fjord

Maj 2012

 

 

 

Links

MiljøGIS-kort med vandplanerne

Vedtagne vandplaner 2009-2015

Læs mere om, hvad en vandplan er

 

Læs mere