Vandhandleplan for Randers Kommune

 

Læsevejledning

Læsevejledning

Dette dokument indeholder en beskrivelse af Randers Kommunes vandhandleplan, den er udarbejdet på baggrund af de fire 1. generations vandplaner (2009-2015) som geografisk dækker Randers kommune. Planen angiver hvilke kriterier der har været betydende for den rækkefølge som kommunen har startet arbejdet med at opfylde vandplanernes indsatsprogram.

 

 

Links

MiljøGIS-kort med vandplanerne

Vedtagne vandplaner 2009-2015

Læs mere om, hvad en vandplan er

 

Læs mere