Vandforsyningsplanen

Vandforsyningsplanen er udtryk for kommunens strategi for en længerevarende periode indenfor vandforsyningsområdet. Med vandforsyningsplanen udstikker kommunalbestyrelsen de rammer, inden for hvilke den fremtidige vandforsyningsstruktur kan udvikle sig i planperioden. 

Der er i 2013 udarbejdet en samlet vandforsyningsplan for hele Randers Kommune. Med Vandforsyningsplan 2013 fastlægges ensartede rammer for udbygning af vandværkerne i Randers Kommune, og for kommunens administration efter reglerne i vandforsyningsloven. Vandforsyningsplaner er ikke bindende for borgere og erhverv.

Vandforsyningen er tilrettelagt efter de befolkningsmæssige, geologiske og naturlige forhold i kommunen. Vandplanerne har, i denne planperiode, ikke haft konsekvenser for vandforsyningsplanlægningen.

 

 

Links

MiljøGIS-kort med vandplanerne

Vedtagne vandplaner 2009-2015

Læs mere om, hvad en vandplan er

 

Læs mere