Vandhandleplan for Randers Kommune

 

Vandforsyningsplanen

Vandforsyningsplanen er udtryk for kommunens strategi for en længerevarende periode indenfor vandforsyningsområdet. Med vandforsyningsplanen udstikker kommunalbestyrelsen de rammer, inden for hvilke den fremtidige vandforsyningsstruktur kan udvikle sig i planperioden. 

Der er i 2013 udarbejdet en samlet vandforsyningsplan for hele Randers Kommune. Med Vandforsyningsplan 2013 fastlægges ensartede rammer for udbygning af vandværkerne i Randers Kommune, og for kommunens administration efter reglerne i vandforsyningsloven. Vandforsyningsplaner er ikke bindende for borgere og erhverv.

Vandforsyningen er tilrettelagt efter de befolkningsmæssige, geologiske og naturlige forhold i kommunen. Vandplanerne har, i denne planperiode, ikke haft konsekvenser for vandforsyningsplanlægningen.

 

 

Links

MiljøGIS-kort med vandplanerne

Vedtagne vandplaner 2009-2015

Læs mere om, hvad en vandplan er

 

Læs mere