Vandhandleplan for Randers Kommune

 

Kommuneplanen

Kommunerne udarbejder kommuneplaner, der dels indeholder en beskrivelse af kommunens overordnede udvikling, dels tematisk opdelte retningslinjer for arealanvendelsen samt rammer for lokalplanlægningen. Kommuneplanen kan være med til at sikre, at vand- og naturindsatsen kommer til at ske i samspil med andre interesser i det åbne land. Mens kommuneplanen alene er bindende for kommunen, er lokalplanen bindende for borgernes/grundejernes fremtidige arealanvendelse inden for planens område. Der kan foretages ændringer i kommuneplantemaerne og/eller i rammer for lokalplanlægning, som fremmer målene i vandplanerne.

Vandplanenerne for vandområderne Randers Fjord Hovedvandopland 1.5, Mariager Fjord Hovedvandopland 1.3 Limfjorden Hovedvandopland 1.2 samt Nordlige Kattegat og Skagerrak hovedvandopland 1.1 giver ikke Randers Kommune anledning til en ændring i kommunens eksisterende kommuneplan.

 

Links

MiljøGIS-kort med vandplanerne

Vedtagne vandplaner 2009-2015

Læs mere om, hvad en vandplan er

 

Læs mere