Vandhandleplan for Randers Kommune

 

Akvakultur

Akvakultur

I Randers Kommune er der kun et mindre vælddambrug. Dambruget har en miljøgodkendelse og en vandindvindingstilladelse fra 2011. Dambruget udgør ikraft af dets placering i et væld ikke nogen spærring for vandløbsfaunaens frie vandring.

 

 

Links

MiljøGIS-kort med vandplanerne

Vedtagne vandplaner 2009-2015

Læs mere om, hvad en vandplan er

 

Læs mere