Velkommen til

 

Vandhandleplanens indhold

Dette dokument indeholder en beskrivelse af Randers kommunes planer for realiseringen af den statslige vandplans indsatsprogram.

Detailkort

Det er muligt via Naturstyrelsens hjemmeside at indhente informationer om vandplanernes indsatser på et mere detaljeret niveau.

 

Links

MiljøGIS-kort med vandplanerne

Vedtagne vandplaner 2009-2015

Læs mere om, hvad en vandplan er

 

Læs mere