Vandhandleplan for Lemvig Kommune

 

Resume af den statslige vandplan

for område nr. [indsæt nr. (/numre) og navn(e)].

Der er ikke krav i lovgivningen om, at en handleplan skal indeholde et resume af vandplanerne. Det kan dog være med til at give læseren en bedre forståelse af sammenhængen mellem de statslige vandplaner og den kommunale handleplan.

Staten har udarbejdet meget konkrete indsatsprogrammer for de enkelte vandområder, hvor [indsæt Kommunenavn] er omfattet af [indsæt område nr. (/numre) og navn(e)]. Vandplanerne indeholder retningslinjer, der har bindende virkning overfor myndighedernes fysiske planlægning og administration herunder i relation til konkrete sager.

Statens vandplaner indeholder en redegørelse for de enkelte vandområder, og de tekniske baggrundsnotater beskriver krævede handlinger.

[indsæt sammendrag af vandplanen(erne) samt link(s) til vandplanen(erne)].

Her kan eksempelvis skrives overordnet om antal kilometer vandløb med restaureringer, ændret vedligeholdelse, åbning af rør, søer der skal restaureres, N-reduktion til X-fjord osv.
Kommunen kan tage udgangspunkt i den statslige tekst og medtage det, der er relevant for kommunen. Det skal fremgå af teksten, at det er en statslig tekst.
 

Links

MiljøGIS-kort med vandplanerne

Vedtagne vandplaner 2009-2015

Læs mere om, hvad en vandplan er

 

Læs mere