Vandhandleplan for Jammerbugt Kommune

 

Læsevejledning

Dette dokument indeholder en beskrivelse af Jammerbugt Kommunes plan for realiseringen af de statslige vandplaners indsatsprogrammer. Jammerbugt Kommune er omfattet af to statslige vandplaner, jf. 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak og 1.2 Limfjorden.

Nærværende vandhandleplan fastsætter ikke supplerende indsatser ud over de, der er fastlagt i de statslige vandplaner. De centrale dele af Jammerbugt Kommunes vandhandleplan er prioriteringer af de fastlagte indsatser og den nærmere realiseringsrækkefølge af disse indsatser i første planperiode iht. vandplanerne, jf. 2010-2015.

På Naturstyrelsens hjemmeside, jf. Naturstyrelsen er de statslige vandplaner tilgængelige, og der findes supplerende kortmateriale over de enkelte indsatser samt vandområdernes tilstand, jf. WebGIS.

 

Links

MiljøGIS-kort med vandplanerne

Vedtagne vandplaner 2009-2015

Læs mere om, hvad en vandplan er

 

Læs mere