Vandhandleplan for Jammerbugt Kommune

 

Spildevandsplanen

Spildevandsplaner og vandforsyningsplaner er ikke bindende for borgere og erhverv, men er udtryk for kommunens strategi for en længerevarende periode inden for vandområdet. Med vandforsyningsplanen udstikker kommunalbestyrelsen rammerne, inden for hvilke den fremtidige vandforsyningsstruktur kan udvikle sig i planperioden.

Ifølge Miljøbeskyttelseslovens § 32 skal kommunalbestyrelsen udarbejde og ajourføre en plan for bortskaffelse af spildevand inden for kommunen.

Vandhandleplanens indsatser over for spredt bebyggelse og regnvandsbetingede udledninger vil medføre en ændring i Jammerbugt Kommunes spildevandsplan. Jammerbugt Kommune udarbejder i 2015 Forslag til Spildevandsplan 2015-2020.