Vandhandleplan for Jammerbugt Kommune

 

Øvrig planlægning

I det følgende beskrives handleplanens forhold til kommuneplanen (jf. Helhedsplan for Jammerbugt Kommune), råstofplanen, vandforsynings-planen, spildevandsplanen og Natura 2000-handleplaner.

Efter planlovens § 11, stk. 4, nr. 4 og 6, er følgende sektorplaner bindende for kommuneplanen: Vandplanen, Natura 2000-planer, og handleplaner herfor. Derudover er den kommunale risikostyringsplan samt råstofplanen bindende for kommuneplanens indhold, jf. planlovens § 11, stk. 4, nr. 5 og 7. Det er regionsrådene, der har ansvaret for at udarbejde en regional råstofplan for indvinding af og forsyning med råstoffer.

 

Hierarkiet i plansystemet efter strukturreformen anno 2007 (kilde: Planloven i Praksis)

Figur 12. Plansystemet efter strukturreformen anno 2007 (kilde: Planloven i Praksis)

 

Links

MiljøGIS-kort med vandplanerne

Vedtagne vandplaner 2009-2015

Læs mere om, hvad en vandplan er

 

Læs mere