Vandhandleplan for Frederikshavn Kommune

 

Velkommen til

Fornavn
Efternavn
Gade/vej, hjem
Postnummer, hjem
By, hjem
E-mail
Kommentar
 

 

Vandhandleplanens indhold

Dette dokument indeholder en beskrivelse af [indsæt Kommunenavn] planer for realiseringen af den statslige vandplans indsatsprogram.

[Skriv evt. hovedlinjerne i vandhandleplanen].

Detailkort

Det er muligt via Naturstyrelsens hjemmeside at indhente informationer om vandplanernes indsatser på et mere detaljeret niveau.

Links

 

MiljøGIS-kort med vandplanerne

Vedtagne vandplaner 2009-2015

Læs mere om, hvad en vandplan er

Læs mere