Vandhandleplan for Frederikshavn Kommune

 

Læsevejledning

Dette dokument indeholder en beskrivelse af Frederikshavn kommunes samlede indsats i medfør af den statslige vandplan ift. vandmiljøet.

Læsning af interaktive kort:

Planen indeholder i afsnittet omkring indsatsområder en række interaktive kort, hvor der kan ændres zoom-niveau for at se detaljer omkring indsatsen.

Zoom ind/ud ved klik i bjælken +/-. Træk i kortet med musen efter et punkt er markeret.

 

På fanebladet "Kort" kan du se diverse korttemaer fra de statslige vandplaner: Afgrænsning af hovedvandoplande, miljømål, indsatsprogrammer, områdebeskrivelser, påvirkninger indenfor de enkelte områder, vandområdernes tilstand mv.

 

Links

MiljøGIS-kort med vandplanerne

Vedtagne vandplaner 2009-2015

Læs mere om, hvad en vandplan er

 

Læs mere