Vandhandleplan for Frederikshavn Kommune

 

April 2015

 

 

Frederikshavn kommunes

Vandhandleplan 2015

 

 

på basis af

Vandplan 2009-2015

Nordlige Kattegat og Skagerrak

 

Hovedvandopland 1.1

Vanddistrikt Jyllan og Fyn

 

Links

MiljøGIS-kort med vandplanerne

Vedtagne vandplaner 2009-2015

Læs mere om, hvad en vandplan er

 

Læs mere