Vandhandleplan for Frederikshavn Kommune

 

Spildevand

 

Statens indsatsprogram for spildevand

I forhold til de statslige vandplaner, skal der i Frederikshavn Kommune i perioden 2009-2015 alene ske en indsats i det åbne land.

Spildevandsplan

Frederikshavn Kommune er ved at revidere spildevandsplanen for Frederikshavn Kommune. Der er ingen nye spildevandsindsatser der skal ske i henhold til vandplanen, så når spildevandsplanen bliver endelig vedtaget vil den være i overensstemmelse med vandplanen. 

Baseline

Den statslige vandplan forudsætter, at baseline for forbedret spildevandsrensning i det åbne land er udført i 2015. For Frederikshavn Kommune betyder dette, at 43 ejendomme i det åbne land som ikke opfylder den givne renseklasse skal foretage forbedret rensning.

 

 

 

Links

MiljøGIS-kort med vandplanerne

Vedtagne vandplaner 2009-2015

Læs mere om, hvad en vandplan er

 

Læs mere