Vandhandleplan for COWI Kommune

 

Læsevejledning

PARADIGME FOR:

Kommunale vandhandleplaner

Dette dokument indeholder hjælp til at planlægge for de bindende indsatser, som skal indgå i den kommunale vandhandleplan i 1. vandplanplanperiode (2010-2015), samt for eventuelle øvrige indsatser, som kan indgå. Paradigmet er et tilbud til kommunerne, der vil lette handleplanlægningen, sikre ensartede planer, fremme mulighederne for samarbejde og gøre det lettere for borgerne at få overblik over den samlede vandplanlægning i kommunerne.

Farvemarkeringernes betydning:

- Hjælpetekst for brugeren af paradigmaet (Overskrift 5)

- [Steder kommunen skal udfylde med oplysninger]

Målgruppe

Målgruppen for handleplanen kan defineres som de kommuner, der er involveret i de enkelte vandområder, idet handleplanen er det dokument, der oversætter vandplanens indsatsprogram til planlagte handlinger. Derved forpligter handleplanen den enkelte myndighed til en konkret handling. Derudover skal handleplanen være på et sådant sprog, at grønne organisationer, offentligheden og erhvervsorganisationer vil kunne forholde sig til den.
Handleplanen er at betragte som en overordnet plan (eller en metaplan) og skal ikke pege på specifikke projekter/handlinger på ejendomsniveau.

Høring

Målgruppen for handleplanen kan defineres som de kommuner, der er involveret i de enkelte vandområder, idet handleplanen er det dokument, der oversætter vandplanens indsatsprogram til planlagte handlinger. Derved forpligter handleplanen den enkelte myndighed til en konkret handling. Derudover skal handleplanen være på et sådant sprog, at grønne organisationer, offentligheden og erhvervsorganisationer vil kunne forholde sig til den.
Handleplanen er at betragte som en overordnet plan (eller en metaplan) og skal ikke pege på specifikke projekter/handlinger på ejendomsniveau.

Kortlægning

Kortlægningsdata kan downloades som temaer på Naturstyrelsens hjemmeside via vandplanens kommuneopslag under ”Se planer på kort”.
Der findes en kommune-funktion, hvor det er muligt at få kortlægningsdata fra flere vandplaner i forhold til enkelte kommuner.
Her kan man i menubjælken øverst vælge knappen "zoomer til valgt kommune" (lige ved siden af "udskriv kortet"). Derefter vælges kommunen fra listen og webgis zoomer til valgte kommune, hvor brugeren selv vælger de temaer vedkommende ønsker.

Links der er relevante for udarbejdelsen af vandhandleplanen

Afrapportering fra arbejdsgrupperne , Landdistriktsloven (LOV nr. 316 af 31/03/2007), Miljømålsloven (LBK nr. 932 af  24. september 2009), Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens handleplaner (BEK nr. 1219 af 15/12 2011).

Læsevejledning

Dette dokument indeholder en beskrivelse af [indsæt Kommunenavn] samlede indsats ift. vandmiljøet.

 

Links

MiljøGIS-kort med vandplanerne

Vedtagne vandplaner 2009-2015

Læs mere om, hvad en vandplan er

 

Læs mere